Lokalne firmy i instytucje: Studio Reklamy Q,Brand
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Maria Wywiórska lat 80

Dnia 19. sierpnia 2020 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Maria Wywiórska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22. sierpnia 2020 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22. sierpnia 2020 roku o godzinie 1210

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.