Marian Idzi lat 64

Dnia 12. stycznia 2020 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Marian Idzi

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15. stycznia 2020 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15. stycznia 2020 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 14. stycznia 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.