Marian (Ryszard) Wawrzyniak lat 68

Dnia 18. stycznia 2022 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Marian (Ryszard) Wawrzyniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 22. stycznia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.