Mieczysław Borgulat lat 63

Dnia 30. listopada 2019 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Mieczysław Borgulat

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 04.grudnia 2019 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się  w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03.grudnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.