Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Mirosław Baryła lat 73

Dnia 05. stycznia 2022 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Mirosław Baryła

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12. stycznia 2022 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12. stycznia 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.