Mirosław Czerwiński lat 75

Dnia 26. listopada 2019 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Mirosław Czerwiński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. listopada 2019 roku o godzinie 1330

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. listopada 2019 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.