Olga Wincewicz lat 86

Dnia 02. marca 2020 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Olga Wincewicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. marca 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. marca 2020 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.