Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Patryk Sokołowski lat 24

Dnia 28 października 2022 roku

przeżywszy 24 lata zmarł

ŚP.

Patryk Sokołowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 listopada 2022 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 listopada 2022 roku o godzinie 1210

oraz

w dniach 03 i 04 listopada 2022 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.