Paulina Leszczyńska lat 92

Dnia 03. marca 2020 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Paulina Leszczyńska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06. marca 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06. marca 2020 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.