Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Piotr Ilnicki lat 49

Dnia 25 listopada 2022 roku

przeżywszy 49 lat zmarł

ŚP.

Piotr Ilnicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Michalicach

w dniu 01 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Michalicach

w dniu 01 grudnia 2022 roku o godzinie 1100

oraz

w Kaplicy w Objeździe w dniu 30 listopada 2022 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.