Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Piotr Kuczyński lat 60

Dnia 26. października 2021 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Piotr Kuczyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 30. października 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 30. października 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.