Radomil Fabian lat 74

Dnia 13. sierpnia 2022 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Radomil Fabian

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17. sierpnia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17. sierpnia 2022 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 16. sierpnia 2022 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.