Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Rafał Płócieniczak lat 46

Dnia 18. listopada 2020 roku

przeżywszy 46 lat zmarł

ŚP.

Rafał Płócieniczak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. listopada 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. listopada 2020 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.