Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Ryszard Barański lat 70

Dnia 05 listopada 2023 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Barański

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08 listopada 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 08 listopada 2023 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.