Ryszard Dymek lat 73

Dnia 14. grudnia 2019 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Ryszard Dymek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20. grudnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20. grudnia 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniach 18. i 19. grudnia 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.