Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Ryszard Gromala lat 62

Dnia 09 marca 2023 roku

przeżywszy 62 lata zmarł

ŚP.

Ryszard Gromala

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 13 marca 2023 roku o godzinie 1130

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Strzelcach

w dniu 13 marca 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.