Ryszard Kmieć lat 56

Dnia 29. lutego 2020 roku

przeżywszy 56 lat zmarł

ŚP.

Ryszard Kmieć

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. marca 2020 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. marca 2020 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 03. marca 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.