Ryszard Ruzik lat 64

Dnia 04. czerwca 2019 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Ryszard Ruzik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. czerwca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. czerwca 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 05. i 06. czerwca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.