Salomea Kiedrzyńska lat 89

Dnia 19. lipca 2015 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Salomea Kiedrzyńska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 22. lipca 2015 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniach 20. i 21. lipca 2015 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.