Stanisław Bronkowski lat 80

Dnia 17. grudnia 2018 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Bronkowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. grudnia 2018 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. grudnia 2018 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.