Stanisław Krukowski lat 88

Dnia 09 marca 2023 roku

przeżywszy 88 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Krukowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13 marca 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniach 11 i 12 marca 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.