Stanisław Przybyłek lat 80

Dnia 23 stycznia 2023 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Stanisław Przybyłek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 27 stycznia 2023 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.