Lokalne firmy i instytucje: Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Stanisława Kłosak lat 77

Dnia 07. stycznia 2021 roku

przeżywszy 77 lat zmarła

ŚP.

Stanisława Kłosak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12. stycznia 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 12. stycznia 2021 roku o godzinie 1315

oraz

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 11. stycznia 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.