Stefan Żuraw lat 80

Dnia 18. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Stefan Żuraw

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 22. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.