Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Stefania Ceglik lat 94

Dnia 28. sierpnia 2022 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ŚP.

Stefania Ceglik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01. września 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01. września 2022 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.