Stefania Kaleta lat 82

Dnia 18 grudnia 2022 roku

przeżywszy 82 lata zmarła

ŚP.

Stefania Kaleta

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.