Lokalne firmy i instytucje: Biblioteka w Pokoju
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Tadeusz Kutny lat 82

Dnia 25. listopada 2020 roku

przeżywszy 82 lata zmarł

ŚP.

Tadeusz Kutny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27. listopada 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27. listopada 2020 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.