Tadeusz Szpulak lat 72

Dnia 20. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Tadeusz Szpulak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 24. kwietnia 2019 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 23. kwietnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.