Teresa Janiszewska lat 66

Dnia 28. lutego 2020 roku

przeżywszy 66 lat zmarła

ŚP.

Teresa Janiszewska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 02. marca 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 02. marca 2020 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.