Urszula Pryjda lat 64

Dnia 27. marca 2020 roku

przeżywszy 64 lata zmarła

ŚP.

Urszula Pryjda

z domu Harjasz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31. marca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31. marca 2020 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.