Wiktor Juzwiszyn lat 67

Dnia 18. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Wiktor Juzwiszyn

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. kwietnia 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.