Władysław Pawlaczek lat 74

Dnia 27. czerwca 2019 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Władysław Pawlaczek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 29. czerwca 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.