Władysław Wrzesiński lat 75

Dnia 27. lipca 2018 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Władysław Wrzesiński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01. sierpnia 2018 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 01. sierpnia 2018 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.