Włodzimierz Promny lat 76

Dnia 13 grudnia 2022 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Włodzimierz Promny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 16 grudnia 2022 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 16 grudnia 2022 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.