Zbigniew Kostrzewa lat 75

Dnia 07 lutego 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Kostrzewa

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10 lutego 2023 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10 lutego 2023 roku o godzinie 1300

oraz

w Kościele w Jastrzębiu Śląskim

w dniu 09 lutego 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.