Zbigniew Pytlos lat 30

Dnia 5. lipca 2015 roku

przeżywszy 30 lat zmarł

ŚP.

Zbigniew Pytlos

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 10. lipca 2015 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kościele na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 10. lipca 2015 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.