Zofia Górz-Nowakowska lat 85

Dnia 14. marca 2019 roku

przeżywszy 85 lat zmarła

ŚP.

Zofia Górz-Nowakowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 16. marca 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 16. marca 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.