Zofia Jędras lat 92

Dnia 23. maja 2015 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Zofia Jędras

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 25. maja 2015 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 25. maja 2015 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.