Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Zofia Skórska lat 80

Dnia 14. czerwca 2022 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Zofia Skórska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. czerwca 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 30. czerwca 2022 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.