Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Zygmunt Krzyżański lat 80

Dnia 30. grudnia 2021 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Zygmunt Krzyżański

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. stycznia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. stycznia 2022 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.