Zygmunt Smoter lat 80

Dnia 10. marca 2020 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Zygmunt Smoter

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13. marca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13. marca 2020 roku o godzinie 1110

oraz

w dniach 11. i 12. marca 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.