Bezpieczeństwo - debata społeczna

Data wydarzenia: 
24.10.2014 - 10:00

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w miejscu publicznym oraz w miejscu zamieszkania odbędzie się w piątek 24. października 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Spotkanie będzie miało charakter dyskusji.

Debata społeczna ma na celu wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W debacie udział weźmie Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania zostaną poruszone n/w tematy:

  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania;
  • poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, parkowanie na terenie miasta - kwestie sporne;
  • przestępczość nieletnich, problematyka przemocy domowej.