Bezpłatny Projekt dla młodzieży PROJEKT KORBA 2012 ZGŁOSZENIA DO 15 CZERWCA

Data wydarzenia: 
27.05.2012 - 02:00

Inicjatywa ta jest skierowana do ambitnych i przedsiębiorczych młodych ludzi z Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Małopolskiego w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat), którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu.

Celem Projektu KORBA jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodych ludzi, którzy chętnie podejmują działania w swoim otoczeniu: sąsiedztwie, szkole czy mieście. Pragniemy poprzez warsztaty prowadzone przez wykfalifikowanych trenerów, konsultacje z ekspertami, a także możliwość realizacji własnego projektu sprawić, by uczniowie zdobyli niezbędne umiejętności liderskie i w przyszłości mogli realizować ambitne społeczne projekty na rzecz swojego środowiska. Dotąd w Projekcie Korba swoje kompetencje rozwinęło 286 młodych liderów, finaliści Korby zrealizowali w ramach przedsięwzięcia 172 lokalne projekty dla łącznej liczby 12 831 mieszkańców swoich społeczności.

Nasz projekt wsparli: Marszałek Województwa Śląskiego, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach, Stowarzyszenie SIEMACHA – największa polska organizacja pozarządowa pracująca systemowo z dziećmi i młodzieżą, Magdalena Piekorz - reżyserka filmowa, Piotr Gutkowski – lider grupy Indios Bravos oraz grupa MUMIO.
W ramach projektu oferujemy atrakcyjne warsztaty wyjazdowe, atrakcje sportowe i artystyczne, praktyczną realizację autorskich młodzieżowych projektów społecznych przy wsparciu ekspertów. Na najlepszych liderów czekają nagrody! Dla szkół projekt jest znakomita możliwością realizacji zaleceń ministerialnych dotyczących aktywizacji społecznej młodzieży.

Udział w Projekcie Korba jest całkowicie bezpłatny zarówno dla uczestników, jak i dla ich Szkół i Opiekunów. Rekrutacja trwa do 15 czerwca 2012 roku.

Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie
Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma

Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie www.projektkorba.pl. Uprzejmie prosimy o zachęcanie uczniów do udziału w projekcie.