Lokalne firmy i instytucje: Sklep motoryzacyjny ZG AUTO
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Dają pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej

Data wydarzenia: 
25.09.2017 (Całodzienne)

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie rozpoczecia działalności gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki są przeznaczone dla osób bezrobotnych.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (III)” oraz ze środków z Funduszu Pracy.

Dofinansowanie przeznaczone w szczególności dla osób po 30 roku życia o niskich kwalifikacjach zawodowych - brak wykształcenia,  wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie.

Wnioski można składać wyłącznie od 25 września 2017 roku  do 04 października  2017 roku w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.00 -  15.00) w pokoju nr 13. W ostatni dzień naboru tj. 04 października 2017 r. wnioski będą przyjmowane do godz. 12.00.

Wnioski należy złożyć osobiście.