Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

II sesja Rady Gminy w Wilkowie

Data wydarzenia: 
15.12.2014 - 14:00

II sesja Rady Gminy w Wilkowie odbedzie się 15. grudnia 2014 roku od godziny 13:00

w Domu Kultury w Wilkowie

Program obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Komisji Rewizyjnej,
  2. powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego,
  3. powołania Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych,
  4. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok;
  5. o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
Podobne wydarzenia: