Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

III Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów

Data wydarzenia: 
10.06.2016 - 12:30

Konkurs wiedzy o ŻydachPo raz trzeci w Rolniku organizują Konkurs Wiedzy o Historii i Kulturze Żydów. Honorowy patronat wydarzenia objęli prof. Walter Laqueur oraz Starosta Namysłowski Andrzej Michta.

Konkurs odbedzie się w piątek 10. czerwca 2016 roku o godzinie 10:30.

 

Coworkingowa przestrzeń w mieście
Klub Biznesu Biznes.Space

Celem organizatorów konkursu jest popularyzowanie mało znanych szerszej opinii publicznej wybitnych postaci oraz poznanie kultury i historii Żydów.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  3. ( maksymalnie po 3 uczniów z każdej szkoły)  z województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego . Rywalizacja składać się  będzie z dwóch części: pisemnych eliminacji ( uczestniczyć w niej będą wszyscy uczniowie)  oraz finału w formie ustnej. Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian w sposobie przeprowadzenia konkursu.
  4. Konkurs odbywa się w ramach działań szkoły związanych z realizacją projektu  Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pt. „Przywróćmy pamięć”.

PROGRAM KONKURSU

  1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie 10.06.2016 roku – piatek ( początek konkursu o godzinie 10 :30).
  2. Głównymi celami konkursu są: poznanie bardzo różnorodnej działalności Żydów ze Śląska, ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej, zainteresowanie uczniów historią regionalną oraz budowanie wśród nich  postaw otwartości na mniejszości narodowe, opartych na zrozumieniu , tolerancji  i szacunku dla odmienności. 

TERMINARZ KONKURSU

  1. Zgłoszenia uczestników ( nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczniów, personalia  opiekuna) należy przesłać na adres mailowy organizatora  - ZSR W Namysłowie do 31. maja 2016 roku (środa): zsr@op.home.pl
  2. Adres do korespondencji: Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3, 46-100 Namysłów tel. (77) 410-04-32 z dopiskiem: Konkurs o Historii i Kulturze Żydów.
  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenia konkursu jest mgr Tomasz Soja.