Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

I Międzypowiatowy Konkurs o Historii i Kulturze Żydów - Namysłów 27 maja 2014

Data wydarzenia: 
27.05.2014 - 12:00

I Międzypowiatowy Konkurs o Historii i Kulturze Żydów

(ze szczególnym uwzględnieniem Żydów ze Śląska)

27. maja 2014 rok (wtorek) godz.: 10:00

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie

pod honorowym patronatem

prof. Waltera Laqueura

(emerytowanego profesora Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie)

i Starosty Namysłowskiego

Juliana Kruszyńskiego

Żydzi zamieszkiwali ziemie polskie od okresu wczesnego średniowiecza. Sytuacja ta dotyczyła również Śląska, gdzie wyznawcy judaizmu pojawili się już w XIII wieku. Przez następne stulecia Żydzi nieprzerwanie stanowili element krajobrazu społecznego naszego regionu aż do tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Wielu z nich na trwałe zapisało się w historii i kulturze Śląska jako wybitni naukowcy, politycy, pisarze, lekarze, wielu z nich uhonorowano Nagrodą Nobla.

Celem organizatorów konkursu jest popularyzowanie tych mało znanych szerszej opinii publicznej wybitnych postaci oraz poznanie kultury i historii Żydów.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ( maksymalnie po 3 uczniów z każdej szkoły) powiatu namysłowskiego oraz powiatów sąsiadujących z województw: opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.  Rywalizacja składać się  będzie z dwóch części: pisemnych eliminacji ( uczestniczyć w niej będą wszyscy uczniowie)  oraz finału w formie ustnej.
 3. Konkurs odbywa się w ramach działań szkoły związanych z realizacją projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Ślady przeszłości”.

PROGRAM KONKURSU:

 1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie 27.05.2014 roku – wtorek ( początek konkursu o godzinie 10 :00).
 2. Głównymi celami konkursu są: poznanie bardzo różnorodnej działalności Żydów ze Śląska, ich wkładu w rozwój społeczności lokalnej, zainteresowanie uczniów historią regionalną oraz budowanie wśród nich  postaw otwartości na mniejszości narodowe, opartych na zrozumieniu , tolerancji  i szacunku dla odmienności. 

TERMINARZ KONKURSU:

 1. Zgłoszenia uczestników ( nazwa szkoły, imiona i nazwiska uczniów, personalia opiekuna) należy przesłać na adres mailowy organizatora  - ZSR W Namysłowie do 19 maja 2014 roku ( poniedziałek) : zsr@op.home.pl
 2. Adres do korespondencji : Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, ul. Pułaskiego 3 , 46-100 Namysłów tel. (77) 410-04-32 z dopiskiem : Konkurs o Historii i Kulturze Żydów.
 3. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenia konkursu są : mgr Andrzej Michta i mgr Tomasz Soja.
 4. Cenne nagrody konkursowe zostaną ufundowane przez środowiska żydowskie ze Stanów Zjednoczonych i RFN oraz przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

LITERATURA: 

 1. Borkowski Maciej, Kirmiel Andrzej, Włodarczyk Tamara, Śladami Żydów- Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, Warszawa 2008.
 2. Greiner Piotr, Nobliści śląscy, Gliwice 1999.
 3. Łagiewski Maciej, Macewy mówią, Wrocław 1991.
 4. Zestaw pytań dotyczących konkursu wraz z odpowiedziami ze strony ZSR w Namysłowie: http://www.nam.home.pl/zsr/index.php