Lokalne firmy i instytucje: SPORTLUK - Markowa odzież i obuwie
Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Konkurs plastyczny Wyślij PIT przez Internet - Namysłów 2014

Data wydarzenia: 
30.04.2014 (Całodzienne)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

dla uczniów szkół podstawowych z  klas: I, II, III, z terenu Powiatu Namysłowskiego,

ogłosił konkurs plastyczny pt. „Wyślij PIT przez Internet”.

Uczestnicy konkursu wykonują jeden rysunek, w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (z wyłączeniem prac przestrzennych), promujący składanie zeznań podatkowych przez Internet.

Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię, nazwisko i wiek ucznia, klasę, nazwę, adres i telefon szkoły, imię, nazwisko i telefon opiekuna. Należy również zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie
danych osobowych podanych powyżej na potrzeby konkursu ”Wyślij PIT przez Internet” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Podpis rodzica / opiekuna prawnego........................................... .

Prace należy przesłać na adres: Urząd Skarbowy w Namysłowie, pl.Wolności 1, 46-100 Namysłów,  z dopiskiem „KONKURS”

w terminie do 30. kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego)

lub złożyć osobiście w sekretariacie tut. Urzędu (pokój Nr 22, I piętro).

 

Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.