Nabór wniosków stażowych w PUP Namysłów - styczeń 2014

Data wydarzenia: 
20.01.2014 - 08:30

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza pracodawców – organizatorów stażu do składania wniosków o organizację stażu w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego ze środków EFS udzielonego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla:


  • bezrobotnych niepełnosprawnych,

  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Preferowane będą wnioski od Pracodawców, którzy zobowiążą się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu w formie umowy o pracę (3 miesiące – minimum ½ etatu).

Dr Paweł Kuczma - logo kancelarii radcy prawnego
Radca Prawny Prof. UZ dr hab. Paweł Kuczma
Pomoc drogowa Marcińczak
Pomoc drogowa Marcinczak & Synowie

Dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – zbieramy wnioski tylko z gwarancją zatrudnienia w formie umowy o pracę (3 miesiące – minimum ½ etatu).

Wnioski można składać wyłącznie od 20 stycznia 2014 r. do 24 stycznia 2014 r. w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 - 15.00) w pokoju nr 13.