Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

XXXV sesja Rady Gminy Pokój

Data wydarzenia: 
08.09.2014 - 17:00

XXXV sesja Rady Gminy Pokój

odbędzie się w dniu 8. września 2014 roku o godzinie 15:00

w sali narad Urzędu Gminy Pokój

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Pokój”
 • zmiany uchwały nr IV/20/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • zmiany budżetu gminy na 2014 rok
 • wieloletniej prognozy finansowej
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
Organizator: